Lain-lain perkhidmatan

Sekiranya anda mengadakan majlis di dalam dewan, anda juga boleh menggunakan perkhidmatan kami seperti meja, kerusi, scallop, dan lain-lain lagi. Harga akan dikira mengikut jumlah peralatan yang digunakan.

 

Copyright © 2011 - All Rights Reserved - GSE Canopy
Designed by : Muhammd Riffaz bin Abubakar Maraikkar Amanullah